محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون گفت:چمن مصنوعي زمين ورزشي كانون  فرهنگي تربيتي وحدت داريون باهمكاري مدير آموزش وپرورش ناحيه4شيراز ونمايندگي آموزش و پرورش داريون و كانون مذكور مورد بهره برداري قرار گرفت. به گفته وی: علاقمندان و دانش آموزان مي توانند جهت استفاده از این زمين چمن با مدير كانون وحدت هماهنگي […]

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون گفت:چمن مصنوعي زمين ورزشي كانون  فرهنگي تربيتي وحدت داريون باهمكاري مدير آموزش وپرورش ناحيه4شيراز ونمايندگي آموزش و پرورش داريون و كانون مذكور مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گفته وی: علاقمندان و دانش آموزان مي توانند جهت استفاده از این زمين چمن با مدير كانون وحدت هماهنگي نمايند.

chamankanoon

مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون گفت:برخود لازم  مي دانم كه در اين زمينه از مدیر آموزش و پرورش ناحيه 4شيراز آقاي محمد صادقي و معاون پرورشي و تربيت بدني ناحيه 4 آقاي صادقي ، آقاي خلف زاده كارشناس پرورشي و تربيت بدني نمايندگي و ساير همكاران شاغل در نمايندگي و  همچنین آقاي صفري مدیر كانون وحدت داريون كمال تشكر را به عمل آورم.