روز گذشته و در خطبه های نماز جمعه حجت الاسلام عزیزی با ارایه گزارشی از فعالیت های هفت ساله خود در داریون از داریونی ها خداحافظی کرد. به همین بهانه در ادامه تصاویری از حجت الاسلام عزیزی در چند نمای متفاوت مشاهده می کنید.  

روز گذشته و در خطبه های نماز جمعه حجت الاسلام عزیزی با ارایه گزارشی از فعالیت های هفت ساله خود در داریون از داریونی ها خداحافظی کرد.

به همین بهانه در ادامه تصاویری از حجت الاسلام عزیزی در چند نمای متفاوت مشاهده می کنید.

azizi60 azizi50

امام جمعه داریون

امام جمعه داریون

امام جمعه داریون

امام جمعه داریون

امام جمعه داریون

امام جمعه داریون

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی امام جمعه منطقه داریون

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی امام جمعه منطقه داریون

حضور متفاوت امام جمعه داریون در دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب

حضور متفاوت امام جمعه داریون در دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب

azizi110 azizi2 azizi azizi111 aziziemamjomeh

footsall66

eftari1

بازتاب سحنان امام جمعه داریون در روزنامه خبر جنوب

page7--93

page5--93