نمیدونم کسی اطلاع داره یا نه که امام جمعه داریون از داریون به سعادت شهر ارتقا رتبه گرفت و منتقل شد. ولی براستی آیا واقعا کسی نمی دونست؟ من که بعید میدونم کسی نمیدونست, دیشب یه سوال ذهن من رو مشغول کرد چرا وقتی امام جمعه داریون به داریون اومد استقبال گرمی ازش شد و […]

نمیدونم کسی اطلاع داره یا نه که امام جمعه داریون از داریون به سعادت شهر ارتقا رتبه گرفت و منتقل شد.

ولی براستی آیا واقعا کسی نمی دونست؟ من که بعید میدونم کسی نمیدونست, دیشب یه سوال ذهن من رو مشغول کرد چرا وقتی امام جمعه داریون به داریون اومد استقبال گرمی ازش شد و در مدت اقامتش در داریون همواره مردم و اعضا ستاد همراهش بودن و همراهیش کردن ولی به وقت رفتنش حتی کسی بدرقه اش هم نکرد.

حضور متفاوت امام جمعه داریون در دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب

امام جمعه داریون صبح دیروز ساعت ۶صبح از داریون به مقصد سعادت شهر عزیمت کرد ولی چرا کسی به بدرقه ایشان نیامد نمیدانم, این سوال ذهن من رو مشغول کرده که چرا مردم ایشان را بدرقه نکردند در این بین تنها کسانی که به بدرقه ایشان رفتند همسایه های ایشان بودند,به راستی ایا یک کاسه اب و قران برای بدرقه ایشان که زحمت زیادی برای داریون کشید کار زیادی بود؟

چرا؟
لطفا پاسخ سوال من را بیابید

امضا:محفوظ