در این بخش عکس های خبری منطقه داریون که روزانه در کانال رسمی تلگرام سایت داریون نما منتشر می شود قرار می گیرد. وشوکاران داریونی در استان زنجان   قطعی برق بخاطر برخورد خودرو سواری با تیر برق بلوار امام خمینی داریون

در این بخش عکس های خبری منطقه داریون که روزانه در کانال رسمی تلگرام سایت داریون نما منتشر می شود قرار می گیرد.

vosho22وشوکاران داریونی در استان زنجان

 

tasadofbarghقطعی برق بخاطر برخورد خودرو سواری با تیر برق بلوار امام خمینی داریون