مهرشاد اسلامی راد| چند روزی است که در یکی از خیابان های اصلی شهر داریون  به شکل زیر سد معبر شده است. اولا: در بدترین حالت، ممکن است خدای ناکرده اتفاقی رخ بدهد با وجود اینکه در یکی از خیابان های اصلی قرار دارد و خیلی هم رفت و آمد می شود. دوم: چرا شهرداری […]

مهرشاد اسلامی راد|

چند روزی است که در یکی از خیابان های اصلی شهر داریون  به شکل زیر سد معبر شده است.

اولا: در بدترین حالت، ممکن است خدای ناکرده اتفاقی رخ بدهد با وجود اینکه در یکی از خیابان های اصلی قرار دارد و خیلی هم رفت و آمد می شود.

دوم: چرا شهرداری برخوردی نمی کند؟

3 2

سوم: متاسفانه بعضی از همشهریان که می خواهند ساخت و ساز و یا تعمیر کنند اینگونه سطح خیابان ها یا کوچه ها را می گیرند و همین امر باعث ناراحتی و زحمت برای دیگر همشهریان می شود.

خوب به تصویر نگاه کنید: نخاله های مربوطه تا خط وسط خیابان ( خط جدا کننده لاین خیابان ) حدود 40 سانتی متر فاصله دارد.