یک دستگاه خودرو سواری 405 حوالی صبح امروز در جاده شیراز-داریون واژگون شد. به گزارش داریون نما خوشبختانه به دو سرنشین این خودرو آسیب جدی وارد نشده است.

یک دستگاه خودرو سواری 405 حوالی صبح امروز در جاده شیراز-داریون واژگون شد.

به گزارش داریون نما خوشبختانه به دو سرنشین این خودرو آسیب جدی وارد نشده است.

tasadof405