روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار غلامرضا زارع  28 مرداد ماه سال ۱۳۶۲ در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد و یادش جاودانه […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahid gholamreza zare

شهید بزرگوار غلامرضا زارع  28 مرداد ماه سال ۱۳۶۲ در راه دفاع از میهن به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.