خبرنگار:روح الله قربانی| با رضایت خانواده توانگر، اعضای بدن مرحوم فرشاد توانگر به نیازمندان اهدا شد. به گزارش داریون نما مرحوم فرشاد توانگر  بر اثر سانحه تصادف مرگ مغزی شده بود. اهدا عضو مرحوم فرشاد توانگر به چندین نفر جان دوباره بخشید. داریون نما:حرکت ارزشمند و انسان دوستانه خانواده توانگر جای قدردانی دارد. خداوند به […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

با رضایت خانواده توانگر، اعضای بدن مرحوم فرشاد توانگر به نیازمندان اهدا شد.

به گزارش داریون نما مرحوم فرشاد توانگر  بر اثر سانحه تصادف مرگ مغزی شده بود.

اهدا عضو مرحوم فرشاد توانگر به چندین نفر جان دوباره بخشید.

tavangar1

داریون نما:حرکت ارزشمند و انسان دوستانه خانواده توانگر جای قدردانی دارد. خداوند به این خانواده عزیز صبر جمیل و به آن جوان تازه گذشته اجر جزیل عنایت فرماید.