یوسف بذرافکن| به آخرین روزهای تابستان می شویم . ۳۱ شهریوریاد آور خاطره ای خوش برای مردم داریون است .روزی که مردم داریون از سایت رسمی برخودار شدند. سایتی که با عملکرد خوب خود اکثریت قریب به اتفاق اخبار ها و رویدادهای منطقه داریون را انعکاس می دهد . خوشبختانه این سایت روند رو به […]

یوسف بذرافکن|

به آخرین روزهای تابستان می شویم . ۳۱ شهریوریاد آور خاطره ای خوش برای مردم داریون است .روزی که مردم داریون از سایت رسمی برخودار شدند.

سایتی که با عملکرد خوب خود اکثریت قریب به اتفاق اخبار ها و رویدادهای منطقه داریون را انعکاس می دهد .

خوشبختانه این سایت روند رو به پیشرفتی دارد و روز به روز کارآمد تر می شود .هم اکنون سایت داریون نما جایگاه خود را  پیدا کرده است . شگفتی آنجا است که سایت داریون نما از هیچ پشتوانه مالی برخودار نیست و به هیچ نهاد و اداره ای وابسته نیست .

daryonnama

 سایت داریون نما را باید « تربیون مردم » نامید .تریبونی که با کمال شجاعت و استقلال و دفاع از ارزش ها تنها نماینده مردم منطقه داریون در فضای مجازی است .

داریون نما تریبون مردم محرومی است که در هیچ جای دیگری صدایش شنیده نمی شود! داریون نما تریبون مردمی است که هیچ نماینده در مجلس شوراهای اسلامی ندارد .

داریون نما صدای مردمی است که سال ها در حسرت ارتقاء یافتن به بخش می سوزند !

ای کاش مسئولین محلی ، شهرستان واستان وحتی نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از طریق همین پل ارتباطی با مردم داریون ارتباط برقرار می کردند و مرهمی بردل مجروح مردم بودند و حداقل به بعضی از مشکلات مردم از طریق پاسخ می دادند .

هرچند این سایت جایگاه خود را در بین سایت های مختلف جایگاه خود را پیدا کرده است اما هنوز مسئولین به جایگاه و نقش مهم و ارزنده سایت داریون نما پی نبرده اند و …