متاسفانه با خبر شدیم یوسف بذرافکن از فرهنگیان قدیمی و دلسوز که امسال به افتخار بازنشستگی هم نائل می شود در اثر یک حادثه رانندگی مصدوم شده است. به گزارش داریون نما هفته گذشته خودرو حامل یوسف بذرافکن و اسکندر مردانه(از فرهنگیان قدیمی و بازنشسته) در جاده داریون-شیراز به دلایل نامعلومی از جاده خارج می […]

متاسفانه با خبر شدیم یوسف بذرافکن از فرهنگیان قدیمی و دلسوز که امسال به افتخار بازنشستگی هم نائل می شود در اثر یک حادثه رانندگی مصدوم شده است.

به گزارش داریون نما هفته گذشته خودرو حامل یوسف بذرافکن و اسکندر مردانه(از فرهنگیان قدیمی و بازنشسته) در جاده داریون-شیراز به دلایل نامعلومی از جاده خارج می شود.

به احتمال زياد يوسف بذرافكن كه به عنوان عضو علي البدل شورا معرفي شده بود عضو جديد شوراي شهر داريون و جايگزين بهرام هوشيار خواهد شد

به گفته یوسف بذرافکن شدت حادثه به حدی بوده که خودرو پیکان که رانندگی آن بر عهده اسکندر مردانه بوده از جاده جدید به جاده پایینی( قدیمی داریون) سقوط می کند.

در اثر این حادثه یکی از مهره های کمر یوسف بذرافکن شکسته می شود.  پس از انتقال به بیمارستان و سه روز بستری، پزشکان دو هفته استراحت مطلق توصیه می کنند تا مراحل بعدی درمان وی انجام شود.

گفتنی است در این حادثه خوشبختانه اسکندر مردانه  آسیب جدی ندیده است.

برای یوسف بذرافکن آرزوی بهبودی کامل داریم.