یوسف بذرافکن| مسجد خانه خدا ، مکان نماز و عبادت است .والدین وظیفه دارند از همان کودکی فرزندان خود را با نماز و مسجد آشنا کنند . یکی از کودکانی که همراه پدرش به مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون می آید و مکبر مسجد است، طاها قربانی است . این کودک مهربان و […]

یوسف بذرافکن|

مسجد خانه خدا ، مکان نماز و عبادت است .والدین وظیفه دارند از همان کودکی فرزندان خود را با نماز و مسجد آشنا کنند .

یکی از کودکانی که همراه پدرش به مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون می آید و مکبر مسجد است، طاها قربانی است .

tahaghorbani

این کودک مهربان و مودب دانش آموز پایه دوم ابتدایی است ، صدایی زیبا و دلنشین دارد و با لهجه شیرازی آمیخته به داریونی صحبت می کند .

طاها به همراه پدرو پسر عموی خود حسین ، مکبر نماز جماعت مسجد هستند . آقای محمد حسین کردونی ، رضا مددپور ، فرشید شیروانی و مهدی عابدی از دیگر مکبران نام آشنای مسجد هستند البته کودکان و نوجوانان مکبر نوبتی فعالیت می کنند و همیشه ثابت نیستد.