روز گذشته فرصتی دست داد تا از معلم خود که مدتی است در اثر واژگونی خودرو دچار سانحه و آسیب دیدگی شده عیادت کنیم. همانگونه که قبلا اینجا(سانحه برای یوسف بذرافکن) خبرش منتشر شد. این فرهنگی عزیز و دلسوز بر اثر واژگونی خودرو یکی از مهره های کمرش شکسته است. خلاصه اش این می شود […]

روز گذشته فرصتی دست داد تا از معلم خود که مدتی است در اثر واژگونی خودرو دچار سانحه و آسیب دیدگی شده عیادت کنیم.

همانگونه که قبلا اینجا(سانحه برای یوسف بذرافکن) خبرش منتشر شد. این فرهنگی عزیز و دلسوز بر اثر واژگونی خودرو یکی از مهره های کمرش شکسته است.

خلاصه اش این می شود که خودرو سواری به رانندگی اسکندر مردانه به همراه یوسف بذرافکن در راه بازگشت به سمت داریون واژگون می شود.

bazrafkanyosef20

در اثر این حادثه به اسکندر مردانه آسیبی نمی رسد اما یکی از مهره های کمر یوسف بذرافکن می شکند به نحوی که او فعلا قادر به راه رفتن نیست و باید استراحت مطلق داشته باشد.

دیروز به نمایندگی از تحریریه سایت داریون نما از این عزیز عیادت کردیم. امیدواریم یوسف بذرافکن هرچه سریع تر بهبودی اش به صورت کامل حاصل شود.