تصاویر زیر را احمدرضا مجرد برای سایت داریون نما ارسال کرده و عنوان “بدون شرح” بر آن نهاده است.

به نظر می رسد این تصاویر مربوط به حوالی بیمارستان ناتمام داریون باشد!

sagok

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :