روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار رحیم رحیم خانلی  7 شهریور ماه سال 1368 در راه دفاع از میهن به شهادت رسید. روحش شاد […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahidrahimkhanli

شهید بزرگوار رحیم رحیم خانلی  7 شهریور ماه سال 1368 در راه دفاع از میهن به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.