عکس و خبر:روح الله قربانی| اززحمات آتش نشانی داریون تقدیر ش. به گزارش داریون نما به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی توسط رستم پور شهردار ، خورشیدی رییس شورای اسلامی شهر داریون و با حضور دهقان فر فرمانده حوزه هفت امام موسی کاظم (ع) و شکوهی فرمانده حوزه حضرت نرجس از پرسنل […]

عکس و خبر:روح الله قربانی|

اززحمات آتش نشانی داریون تقدیر ش.

به گزارش داریون نما به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی توسط رستم پور شهردار ، خورشیدی رییس شورای اسلامی شهر داریون و با حضور دهقان فر فرمانده حوزه هفت امام موسی کاظم (ع) و شکوهی فرمانده حوزه حضرت نرجس از پرسنل آتش نشانی تقدیر شد و لوح سپاسی به آنها اهدا شد.

atashneshanitaghdir

telegram-0