عاشورای 95 منطقه داریون همانند سالهای گذشته در جوار امام زاده ابراهیم علیه السلام با شکوه خاصی برگزار شد. عکسها از:روح الله قربانی  

عاشورای 95 منطقه داریون همانند سالهای گذشته در جوار امام زاده ابراهیم علیه السلام با شکوه خاصی برگزار شد.

ashora22

عکسها از:روح الله قربانی