در روز عاشورا پرچم “یا حسین” که از کربلا آورده شده بود جلوه ای دیگر به مراسم عاشورای داریون بخشید. عکسها:روح الله قربانی

در روز عاشورا پرچم “یا حسین” که از کربلا آورده شده بود جلوه ای دیگر به مراسم عاشورای داریون بخشید.

parcham

عکسها:روح الله قربانی

telegram-0