محمد بذرافکن| چندی پیش-اوایل محرم- اجتماع بزرگ لبیک یا حسین(ع) در جوار بارگاه مقدس امام زاده ابراهیم علیه السلام برگزار شد. به گزارش داریون نما شبکه استانی سیمای مرکز فارس گزارشی از این اجتماع بزرگ مردم منطقه داریون پخش کرد که در ادامه مشاهده می کنید.  

محمد بذرافکن|

چندی پیش-اوایل محرم- اجتماع بزرگ لبیک یا حسین(ع) در جوار بارگاه مقدس امام زاده ابراهیم علیه السلام برگزار شد.

به گزارش داریون نما شبکه استانی سیمای مرکز فارس گزارشی از این اجتماع بزرگ مردم منطقه داریون پخش کرد که در ادامه مشاهده می کنید.

 

telegram-0