یوسف بذرافکن| امسال خوشبختانه با به میدان آمدن آقای عبدالرضا شکری یکی از پیشکستوان امور فرهنگی هیئت مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون حال و هوای دیگری پیدا کرده است . مداحان و سخنران های مختلف از داریون و شیراز دعوت شده اند و مجلس عزای امام حسین علیه السلام امسال رونق بیشتری […]

 

یوسف بذرافکن|

امسال خوشبختانه با به میدان آمدن آقای عبدالرضا شکری یکی از پیشکستوان امور فرهنگی هیئت مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون حال و هوای دیگری پیدا کرده است .

مداحان و سخنران های مختلف از داریون و شیراز دعوت شده اند و مجلس عزای امام حسین علیه السلام امسال رونق بیشتری پیدا کرده است . نوجوانان نسل جدید مانند آقایان مهران بذرافشان ، سعید بذرافکن و…هم نوحه سرایی می کنند .

moharram5

اصحاب مسجد و سایر تشکلات فرهنگی داریون هم در کنار هئیت قاسم بن الحسن علیه السلام با آقای شکری همکاری دارند و حاصل این مشارکت فعال تر شدن مجلس عزای سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علیه السلام است .

عزاداری امام حسین علیه السلام در سایر هیئت ها هم با شور و رونق فراوان برگزار می شود .

از ساعت هشت شب صدای عزاداری و نوحه سرایی همه جا به گوش می رسد . سفره غذای نذری امام حسین علیه السلام در حسینه ولی عصر (عج) گسترده شده بود و این قدیمی ترین هیئت عزاداری که بنام هیئت قمر بنی هاشم مشهور است با شور و هیجان وصف ناپذیر به عزاداری مشغول بودند سر دسته ها دو زنجیری زنجیر می زدند و نوحه ها اغلب سه ضرب خوانده می شد .

telegram-0