عکس و خبر:روح الله قربانی| طی مراسی پنجشنبه گذشته گلزار شهدای منطقه داریون غبار روبی و گلباران شد. به گزارش داریون نما غبار روبی امسال با سالهای گذشته یک تفاوت اساسی داشت و آن هم حضور در مرقد امامزاده ابراهیم (ع) بود.

عکس و خبر:روح الله قربانی|

طی مراسی پنجشنبه گذشته گلزار شهدای منطقه داریون غبار روبی و گلباران شد.

به گزارش داریون نما غبار روبی امسال با سالهای گذشته یک تفاوت اساسی داشت و آن هم حضور در مرقد امامزاده ابراهیم (ع) بود.

golbaranshohada54

telegram-0