بالاخره پس از ماه ها انتظار امام جمعه منطقه داریون معرفی شد. حجت الاسلام فخرالدین اسدی زاده کرمانشاه امام جمعه جدید داریون است. به این بهانه در فتوتصویر زیر نگاهی داریم به چهار امام جمعه ای که تاکنون در منطقه داریون حضور داشته اند.

بالاخره پس از ماه ها انتظار امام جمعه منطقه داریون معرفی شد.

حجت الاسلام فخرالدین اسدی زاده کرمانشاه امام جمعه جدید داریون است. به این بهانه در فتوتصویر زیر نگاهی داریم به چهار امام جمعه ای که تاکنون در منطقه داریون حضور داشته اند.

asadidaryon

telegram-0