تیم فوتبال پیشکسوتان داریون شامگاه پنجشنبه در یک بازی دوستانه برابر منتخب مربیان شیراز بانتیجه 3 بر صفر شکست خورد. این بازی در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز و زیر نور برگزار شد.

  تیم فوتبال پیشکسوتان داریون شامگاه پنجشنبه در یک بازی دوستانه برابر منتخب مربیان شیراز بانتیجه 3 بر صفر شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز و زیر نور برگزار شد.

football

telegram-0