یوسف بذرافکن| در آن موقع که ما مدرسه می رفتیم برنامه ای با عنوان « تغذیه رایگان » داشتیم . هر روز صبح به ما تغذیه رایگان شامل پسته ، مغز بادام ، انجیر ، سیب ، بسکویت تینا ، نان سنگک و لوبیا گرم می دانند که این برنامه حتی تا سال ۱۳۶۰که من […]

یوسف بذرافکن|

در آن موقع که ما مدرسه می رفتیم برنامه ای با عنوان « تغذیه رایگان » داشتیم .

هر روز صبح به ما تغذیه رایگان شامل پسته ، مغز بادام ، انجیر ، سیب ، بسکویت تینا ، نان سنگک و لوبیا گرم می دانند که این برنامه حتی تا سال ۱۳۶۰که من راهنمایی بودم ادامه داشت .

shir

در سال هایی که من در منطقه خرامه و روستای خیر آباد بودم برنامه تغذیه رایگان هر چند نه به شکل سابق ولی تا حدودی در روستا ها اجرا می شد .

در سالهای اخیر هم طرحی با عنوان « توزیع رایگان شیر » در مقطع ابتدایی اجرا می شد که طرح خوبی بود . اما امسال از توزیع شیر رایگان خبری نیست ! علت این موضوع مشخص نیست . شاید درد همیشگی کمبود بودجه بازهم گریبان آموزش و پرورش را رها نمی کند .

telegram-0