روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار محمد پوشیمن  11 آبان ماه سال 1367 در راه دفاع از میهن در جبهه خوزستان به شهادت رسید. […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

poshiman

شهید بزرگوار محمد پوشیمن  11 آبان ماه سال 1367 در راه دفاع از میهن در جبهه خوزستان به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.

telegram-0