جلسه عمومی مدیران و معاونین مدارس منطقه داریون  ٬ در محل دبیرستان فاطمیه با حضور مسئولین نمایندگی و مدیران و معاونین کلیه آموزشگاهها برگزارشد. در این جلسه ابتدا محمد زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت اربعین حسینی طی سخنانی در زمینه تعلیم و تربیت و نکات اداری و […]

جلسه عمومی مدیران و معاونین مدارس منطقه داریون  ٬ در محل دبیرستان فاطمیه با حضور مسئولین نمایندگی و مدیران و معاونین کلیه آموزشگاهها برگزارشد.

namaiandegidaryon

در این جلسه ابتدا محمد زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت اربعین حسینی طی سخنانی در زمینه تعلیم و تربیت و نکات اداری و آموزشی و پرورشی موارد لازم را مطرح کرد.

پس از آن فیروز  عبدالهی راهبر آموزشی  دبستانهای  منطقه داریون و امین اله شیروانی کارشناس آموزش و  امتحانات    نمایندگی   مطالبی را عنوان کردند.

telegram-0