خبرنگار:روح الله قربانی| شهردار و شورای اسلامی شهر داریون با امام جمعه منطقه داریون دیدار کردند به گزارش داریون نما شهردار، اعضای شورای اسلامی و پرسنل شهرداری داریون با امام جمعه منطقه دیدار کردند. در این مراسم همچنین از زحمات شهردار داریون وابراهیم شیرازدی مسوول عمرانی شهرداری داریون تقدیر و لوح سپاسی به آنها اهدا […]

 خبرنگار:روح الله قربانی|

شهردار و شورای اسلامی شهر داریون با امام جمعه منطقه داریون دیدار کردند

به گزارش داریون نما شهردار، اعضای شورای اسلامی و پرسنل شهرداری داریون با امام جمعه منطقه دیدار کردند.

در این مراسم همچنین از زحمات شهردار داریون وابراهیم شیرازدی مسوول عمرانی شهرداری داریون تقدیر و لوح سپاسی به آنها اهدا شد.

asadi didarsh1 didarsh2 didarsh3 didarsh4

telegram-0