روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار سید ابوطالب حسینی  15 آذر ماه سال 1365 در راه دفاع از میهن در جبهه خوزستان به شهادت […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahidabotalebhoseini

شهید بزرگوار سید ابوطالب حسینی  15 آذر ماه سال 1365 در راه دفاع از میهن در جبهه خوزستان به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.

telegram-0