خبرنگار:علی مختاری| جشن بیست و نهمین سالگرد تاسیس باشگاه شهاب کوشک مولا برگزار شد. به گزارش خبرنگار داریون نما، در این مراسم که جمعه شب در روستای کوشک برگزار شد بسیاری از پیشکسوتان این تیم دور هم جمع شدند تا گرمابخش ضیافت سالروز تاسیس این باشگاه باشند.  

خبرنگار:علی مختاری|

جشن بیست و نهمین سالگرد تاسیس باشگاه شهاب کوشک مولا برگزار شد.

koshk

به گزارش خبرنگار داریون نما، در این مراسم که جمعه شب در روستای کوشک برگزار شد بسیاری از پیشکسوتان این تیم دور هم جمع شدند تا گرمابخش ضیافت سالروز تاسیس این باشگاه باشند.

 

telegram-0