اهدای خون سالم اهدای زندگی است چهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 5 / 11 – 5 / 8 صبح مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت (روبروی شهرداری داریون) مخصوص برادران وزن بالای 60 کیلو ، سن از 18 تا 60 سال کارت ملی همراه داشته باشید

اهدای خون سالم اهدای زندگی است

khon44چهارشنبه 27 بهمن 1395

ساعت 5 / 11 – 5 / 8 صبح

مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت

(روبروی شهرداری داریون)

مخصوص برادران

وزن بالای 60 کیلو ، سن از 18 تا 60 سال

کارت ملی همراه داشته باشید