خبرنگار:روح الله قربانی| جلسه شورای اداری شهرستان شیراز در داریون برگزار شد. به گزارش داریون نما اکبری،رضایی و رجبی در مجتمع فرهنگی و هنری گلهای باغ نبوت شهر داریون حضور یافته و جلسه ای با حضور شهروندان ، فرماندار و بخشدار بخش مرکزی و تنی چند ازمسوولین برگزار کردند. در ابتدای این مراسم عالیشوندی فرماندار […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

جلسه شورای اداری شهرستان شیراز در داریون برگزار شد.

به گزارش داریون نما اکبری،رضایی و رجبی در مجتمع فرهنگی و هنری گلهای باغ نبوت شهر داریون حضور یافته و جلسه ای با حضور شهروندان ، فرماندار و بخشدار بخش مرکزی و تنی چند ازمسوولین برگزار کردند.

shoraieedari74
در ابتدای این مراسم عالیشوندی فرماندار شهرستان شیرازگفت:در اولین فرصت اداره راه و مسکن و شهرسازی نسبت به پیگیری آسفالت بلوار خروجی شهر داریون اقدام نماید. او قول صد در صد داد تا پایان سال 96 آسفالت خواهد شد.
در ادامه رضایی و اکبری چند لحظه ای صحبت کردند.
در پایان مراسم کامران خورشیدی رییس شورای اسلامی شهر داریون به بیان و شرح مشکلات شهر داریون پرداخت.
گفتنی است قبل از خورشیدی علی جمشیدی و حسن مهری به عنوان معتمد مردم به بیان مشکلات منطقه داریون پرداختند.

telegram-0