جلسه پرسش و پاسخ در دبیرستان شهید خوش نژاد داریون با حضور حجت الاسلام اسدی امام جمعه منطقه داریون، زارعی مسئول و خلف زاده کارشناس پرورشی نمایندگی برگزار شد.  

 جلسه پرسش و پاسخ در دبیرستان شهید خوش نژاد داریون با حضور حجت الاسلام اسدی امام جمعه منطقه داریون، زارعی مسئول و خلف زاده کارشناس پرورشی نمایندگی برگزار شد.

porseshopasokh