خبرنگار:روح الله قربانی|  مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون به همراه کادر آموزشی دبستان معرفت دیندارلو با پرسنل آتش نشانی دیدار کردند.   به گزارش داریون نما زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون به همراه کادر آموزشی دبستان معرفت دیندارلو،تعدادی از دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان این دبستان با حضور در ساختمان  […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

 مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون به همراه کادر آموزشی دبستان معرفت دیندارلو با پرسنل آتش نشانی دیدار کردند.

  به گزارش داریون نما زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون به همراه کادر آموزشی دبستان معرفت دیندارلو،تعدادی از دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان این دبستان با حضور در ساختمان  آتش نشانی داریون با پرسنل آتش نشانی دیدار و با آنها ابراز همدردی کردند.

marefatdindarlo1 marefatdindarlo2