خبرنگار:روح الله قربانی| همزمان با شب 22 بهمن،شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه نورافشانی در تپه نوالشهدا داریون برگزار می شود. به گزارش داریون نما این برنامه جشن نورافشانی که متولی آن شهرداری است، شب 22 بهن ساعت 21 در تپه نوالشهدا داریون انجام می شود.    

خبرنگار:روح الله قربانی|

همزمان با شب 22 بهمن،شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه نورافشانی در تپه نوالشهدا داریون برگزار می شود.

به گزارش داریون نما این برنامه جشن نورافشانی که متولی آن شهرداری است، شب 22 بهن ساعت 21 در تپه نوالشهدا داریون انجام می شود.

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب سالهای گذشته در داریون