یوسف بذرافکن| بارش های اخیر باعث خوشحالی مردم داریون شد . سال ها بود که به علت خشکسالی در مسیل های داریون آب جاری نشده بود . اما بحمد لله با بارش باران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دوباره سیلاب در مسیل ها جاری شد، این موضوع باعث خوشحالی مردم بویژه کشاورزان و دامداران شدو […]

یوسف بذرافکن|

بارش های اخیر باعث خوشحالی مردم داریون شد .

سال ها بود که به علت خشکسالی در مسیل های داریون آب جاری نشده بود . اما بحمد لله با بارش باران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دوباره سیلاب در مسیل ها جاری شد، این موضوع باعث خوشحالی مردم بویژه کشاورزان و دامداران شدو تعدادی از شهروندان به تماشای سیلاب رفتند .

امروز منطقه خالد آباد شاهد رفت و آمد تعداد زیادی از مردم بود .اما اگر بارش های باشدت ادامه پیدا کند ساختمان بیمارستان نوساز داریون که در مجاورت مسیل کنار جاده اصلی واقع شده است در معرض خطر قرار می گیرد !

daryonseilab12