سهیل شمس| در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی داریون، بدون هیچ شرح و توضیح اضافی، خودتان کمی وقت بگذارید و به ترتیب پست های زیر را که از آغاز تا کنون در داریون نما منتشر شده است، مرور کنید. قضاوت هم با خودتان. ۱) فرماندار شیراز در جمع مردم داریون: ۲/۳/۹۳ پی گیری مطالبات به […]

سهیل شمس|

در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی داریون، بدون هیچ شرح و توضیح اضافی، خودتان کمی وقت بگذارید و به ترتیب پست های زیر را که از آغاز تا کنون در داریون نما منتشر شده است، مرور کنید. قضاوت هم با خودتان.

SOAL

۱) فرماندار شیراز در جمع مردم داریون: ۲/۳/۹۳
پی گیری مطالبات به حق مردم منطقه داریون از مجموعه دولت یک ضرورت است

۲) نامه ای به استاندار، فرماندار و نمایندگان محترم مردم ( ۶/۳/۹۳ ):
آن چه به جایی نرسیده، همان فریاد بوده است و بس !

۳) ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس:(۲۵/۳/۹۳)
مشکلات مردم منطقه داریون را با جدیت پی گیری می کنم

۴) یک گزارش ” فعلا تلگرافی ” (۲۴/۴/۹۳):
ایجاد شهرک صنعتی داریون به کجا رسید؟

۵) یک عکس و یک نکته (۲۶/۴/۹۳ ):
آقایان شورای شهر داریون کجا بودید؟!

۶) گفت و گوی مشروح با جلیل زارع پیرامون ایجاد شهرک صنعتی در داریون: (۲۶/۴/۹۳ )
برای این کار عزم همگانی لازم است.

۷) سخنی با شوراییان: ۱۷/۵/۹۳
این هم که جوابی ننویسند، جوابی است !

۸) چه قدر فریاد بزنیم که دیگر حنجره ای برای فریاد بیش تر نیست ! (۱۴/۹/۹۳):
از چه بنالیم حضرات؟ !

۹) چند سوال بی جواب ! (۲۴/۳/۹۴)| مشکلات داریون در ۳۰ نما !

۱۰) چرا اقدامات ایجاد شهرک صنعتی که خیلی خوب داشت پیش میرفت با بن بست روبرو شد و به یکباره قطع شد؟ ( ۶/۱۱/۹۵)
نامه سرگشاده به شهردار و شورای شهر داریون/از جوانان بی کار داریونی خبر دارید ؟!