هفته پنجم جام فوتبال شهدای منا تربرلابیشه برگزار شد. امید دیندارلو 2 دهیاری تربرلابیشه2 ستارگان جعفری3 پاسارگاد تربرلابیشه0 که این بازی در دقیقه 70 به علت نامساعد بودن هوا تعطیل و ادامه بازی به هفته بعد موکول شد. بازی سوم این هفته هم به همین دلیل به هفته بعد موکول شد. داوران این هفته: علی […]

هفته پنجم جام فوتبال شهدای منا تربرلابیشه برگزار شد.

امید دیندارلو 2 دهیاری تربرلابیشه2
ستارگان جعفری3 پاسارگاد تربرلابیشه0
که این بازی در دقیقه 70 به علت نامساعد بودن هوا تعطیل و ادامه بازی به هفته بعد موکول شد.
بازی سوم این هفته هم به همین دلیل به هفته بعد موکول شد.

footballh5
داوران این هفته:
علی کشاورز- ابراهیم کشاورز-آقای قنبری
محمدرضا کشاورز- ابراهیم کشاورز-حسین جمشیدی