هفته چهارم جام فوتبال شهدای منا تربرلابیشه برگزار شد. ستارگان جعفری 5    شهاب کوشکمولا 2 آذرخش دیندارلو0    امید لابیشه1 مقاومت دیندارلو1    شهدای لابیشه2 داوران این هفته: امین برزگر- صابر بذرافشان- محمد جمشیدی علی کشاورز- صابر بذرافشان- اسماعیل بذرافشان الماس زارع- علی کشاورز- دانیال ارجی  

هفته چهارم جام فوتبال شهدای منا تربرلابیشه برگزار شد.

ستارگان جعفری 5    شهاب کوشکمولا 2

آذرخش دیندارلو0    امید لابیشه1

مقاومت دیندارلو1    شهدای لابیشه2

footballmena546

داوران این هفته:

امین برزگر- صابر بذرافشان- محمد جمشیدی

علی کشاورز- صابر بذرافشان- اسماعیل بذرافشان

الماس زارع- علی کشاورز- دانیال ارجی