حجت الاسلام صفری اولین امام جمعه منطقه داریون بود که به همین سبب اولین نماز جمعه داریون نیز توسط این عزیز اقامه شد. به گزارش داریون نما او اکنون امام جمعه  شهر بهمن از توابع شهرستان آباده است. مهرشاد اسلامی راد -یکی از کابران داریون نما- تصویری ارسال کرده که نشان می دهد او و […]

حجت الاسلام صفری اولین امام جمعه منطقه داریون بود که به همین سبب اولین نماز جمعه داریون نیز توسط این عزیز اقامه شد.

به گزارش داریون نما او اکنون امام جمعه  شهر بهمن از توابع شهرستان آباده است.

مهرشاد اسلامی راد -یکی از کابران داریون نما- تصویری ارسال کرده که نشان می دهد او و یکی از دوستانش به این شهر شمالی استان فارس سفر کرده و با اولین امام جمعه داریون دیدار کرده اند.

hajaaghasafari