جلسه شورای معاونین ناحیه 4 با حضور نوروزی مدیر ناحیه 4 شیراز  و معاونین این  ناحیه در نمایندگی آموزش و پرورش داریون برگزار شد. دراین جلسه ابتدا زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون ضمن خیرمقدم به بیان موفقیتها و فعالیتهای انجام شده و مسایل و مشکلات مدارس منطقه داریون پرداخت. پس از وی مدیر […]

جلسه شورای معاونین ناحیه 4 با حضور نوروزی مدیر ناحیه 4 شیراز  و معاونین این  ناحیه در نمایندگی آموزش و پرورش داریون برگزار شد.

دراین جلسه ابتدا زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون ضمن خیرمقدم به بیان موفقیتها و فعالیتهای انجام شده و مسایل و مشکلات مدارس منطقه داریون پرداخت.

namayandegijalase5

پس از وی مدیر ناحیه چهار و هریک از معاونین و کارشناس مسوولان و مدیران مدارس  ضمن بررسی مسایل مطرح شده مطالبی را بیان داشته و در پایان مصوباتی جهت کمک و حل مشکلات مدارس منطقه به تصویب شورای معاونین ناحیه رسید.