محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون گفت:مرحله ناحیه مسابقات قرآن (در سه رشته قرایت ، حفظ و ترتیل) و اذان و مداحی با شرکت دانش آموزان دختر و پسر مقاطع متوسطه اول و دوم مدارس منطقه داریون در هنرستان پویش ویژه دانش آموزان پسر و در دبیرستان فاطمیه ویژه دانش آموزان دختر برگزارشد. […]

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون گفت:مرحله ناحیه مسابقات قرآن (در سه رشته قرایت ، حفظ و ترتیل) و اذان و مداحی با شرکت دانش آموزان دختر و پسر مقاطع متوسطه اول و دوم مدارس منطقه داریون در هنرستان پویش ویژه دانش آموزان پسر و در دبیرستان فاطمیه ویژه دانش آموزان دختر برگزارشد.

IMG_4771

گفتنی است مسابقات اذان و مداحی فقط مخصوص دانش آموزان پسر برگزار می شود.