یوسف بذرافکن| امسال به برکت باران فراوان آخر بهمن ماه ،شکوفه های خوش رنگ بادام این قاصدان فصل بهار ، زودتر میهمان داریونی ها شده است . هوای معتدل و باران فراوان بهمن ماه دامنه ی کوه هارا سرسبز و زیبا کرده است . این منظره های زیبا مردم را به دامنه  طبیعت دعوت کرده […]

یوسف بذرافکن|

امسال به برکت باران فراوان آخر بهمن ماه ،شکوفه های خوش رنگ بادام این قاصدان فصل بهار ، زودتر میهمان داریونی ها شده است .

هوای معتدل و باران فراوان بهمن ماه دامنه ی کوه هارا سرسبز و زیبا کرده است . این منظره های زیبا مردم را به دامنه  طبیعت دعوت کرده است .

امید آنکه نزول رحمت الهی در اسفند ماه ادامه پیدا کند وسایه شوم خشکسالی ازاین منطقه و تمام استان فارس برای همیشه رخت بربندد .

برای دوستداران طبیعت داریون عکس های زیبایی را تقدیم کاربران محترم سایت داریون نما می کنم .

tabiatdaryon22

badamdaryon