یوسف بذرافکن| در این روزها تنور تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داغ است . اما هنوز تبلیغات انتخابات شورای شهر به اوج نرسیده است . در شهر داریون فقط ستاد انتخاباتی آقای روحانی و آقای رئیسی به چشم می خورد و از تبلیغات چهار نامزد دیگر خبری نیست ! آخرین مناظره  کاندیدها که  از تلوزیون پخش […]

یوسف بذرافکن|

در این روزها تنور تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داغ است . اما هنوز تبلیغات انتخابات شورای شهر به اوج نرسیده است .

در شهر داریون فقط ستاد انتخاباتی آقای روحانی و آقای رئیسی به چشم می خورد و از تبلیغات چهار نامزد دیگر خبری نیست !

entekhabat2

آخرین مناظره  کاندیدها که  از تلوزیون پخش شد بازار گفت و گو پیرامون دیدگاه های کاندیداها را رونق داده است .

در مورد کاندیداهای شورای شهر چیزی که در این دوره نسبت به دوره  قبل جلب توجه می کند این است که از اعضای چهارمین دوره ی شورای شهر هیچکدام برای این دوره ثبت نام نکرده اند .

میانگین سنی داوطلبان این دوره بیشتر است . از اعضای اولین و چهارمین دوره شورا کسی ثبت نام نکرده است . از دومین دوره شورا یک نفر و از سومین دوره شورا نیز یک نفر در این دوره نامزد شده است .

نکته دیگر اینکه در این دوره تعداد کاندیداهای زن به دو برابر افزایش پیدا کرده و به چهار نفر رسیده است اما کاندیداهای محله به دو نفر کاهش پیدا کرده است . در این دوره چاپ بنر و پوسترهای رنگی نسبت به دوره ی قبل افزایش یافته است .