مراسم تجلیل از دانش آموزان  ممتاز تحصیلی تربیتی منطقه داریون ْ با حضور دانش آموزان ْ اولیا ْ مدیران مدارس ْ فرماندهی حوزه هفت امام موسی کاظم (ع) ْ حاج آقا نام آور امام جماعت مسجد امام محمد تقی (ع) و مسئولین آموزش و پرورش داریون با شکوه خاصی برگزار شد . همچنین در پایان از دانش آموزان برتر با […]

مراسم تجلیل از دانش آموزان  ممتاز تحصیلی تربیتی منطقه داریون ْ با حضور دانش آموزان ْ اولیا ْ مدیران مدارس ْ فرماندهی حوزه هفت امام موسی کاظم (ع) ْ حاج آقا نام آور امام جماعت مسجد امام محمد تقی (ع) و مسئولین آموزش و پرورش داریون با شکوه خاصی برگزار شد . همچنین در پایان از دانش آموزان برتر با اهدای هدیه و لوح سپاس تجلیل شد.

moallem14