یوسف بذرافکن| جمعه ۲۹ اردیبهشت ،مردم فهیم و همیشه در صحنه ی منطقه داریون پای صندوق های رای رفتند تا از بین چهار نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری یک نفر را برای مدت چهار سال بعنوان رئیس جمهورکشورشان انتخاب کنند . همچنین مردم شهر داریون با آراء خود از بین پانزده نامزد عضویت در پنجمین […]

یوسف بذرافکن|

جمعه ۲۹ اردیبهشت ،مردم فهیم و همیشه در صحنه ی منطقه داریون پای صندوق های رای رفتند تا از بین چهار نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری یک نفر را برای مدت چهار سال بعنوان رئیس جمهورکشورشان انتخاب کنند .

همچنین مردم شهر داریون با آراء خود از بین پانزده نامزد عضویت در پنجمین دوره شورای شهر تعداد پنج نفر را بعنوان اعضای شورای شهر برگزیدند. شعب اخذ رای در شهر داریون با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد و مملو از مردمی بود که در صف اخذ رای ایستاده بودند .

entekhabatdaryon1 entekhabatdaryon2