والدین دانش آموزی به نام سهیل کردیانی متن و عکس زیر را برای داریون نما ارسال کرده اند: امام علی علیه السلام:خط، زبان دست است. تصویر زیر دست خط فرزندم سهیل کردیانی است که در پایه اول دبستان شهید شکوهی تحصیل می کند. جا دارد از زحمات بی دریغ استاد علی امیدواری بعنوان مربی خط […]

والدین دانش آموزی به نام سهیل کردیانی متن و عکس زیر را برای داریون نما ارسال کرده اند:

امام علی علیه السلام:خط، زبان دست است.

تصویر زیر دست خط فرزندم سهیل کردیانی است که در پایه اول دبستان شهید شکوهی تحصیل می کند.

khat

جا دارد از زحمات بی دریغ استاد علی امیدواری بعنوان مربی خط فرزندم ،خانم امیدی و همچنین آموزگار پایه اول آقای صابر کمال تشکر و قدردانی بعمل می آورم.