فرمانداری شیراز نتایج کامل آرای منتخبان شورای شهر داریون را اعلام کرد.  اعضای اصلی:  1-آقای مهدی کهن  دارای 1637 رای 2-آقای هادی بداغی داریونی با 1631 رای 3-آقای عباس اسدی با 1586 رای 4-آقای محمد فاتحی با 1563 رای 5-خانم سمیه هوشیاری با 1472 رای  اعضای علی البدل:   1-آقای قاسم جهاندیده با 1203 رای […]

فرمانداری شیراز نتایج کامل آرای منتخبان شورای شهر داریون را اعلام کرد.

 اعضای اصلی:

 1-آقای مهدی کهن  دارای 1637 رای

2-آقای هادی بداغی داریونی با 1631 رای

3-آقای عباس اسدی با 1586 رای

4-آقای محمد فاتحی با 1563 رای

5-خانم سمیه هوشیاری با 1472 رای

 اعضای علی البدل:

 

1-آقای قاسم جهاندیده با 1203 رای

2-آقای علی بذرافکنن با 1203 رای

3-آقای حمیدرضا کشاورز با 1154 رای

نامه آگهی فرمانداری درباره نتایج انتخابات شورای شهر داریون را اینجا ببینید.