فرمانداری شیراز طی نامه 1448319 نتایج کامل همه کاندیداهای شورای شهر داریون را اعلام کرد. 1-آقای مهدی کهن دارای 1637 رای 2-آقای هادی بداغی داریونی با 1631 رای 3-آقای عباس اسدی با 1586 رای 4-آقای محمد فاتحی با 1563 رای 5-خانم سمیه هوشیاری با 1472 رای 6-آقای قاسم جهاندیده با 1203 رای 7-آقای علی بذرافکن […]

فرمانداری شیراز طی نامه 1448319 نتایج کامل همه کاندیداهای شورای شهر داریون را اعلام کرد.

1-آقای مهدی کهن دارای 1637 رای
2-آقای هادی بداغی داریونی با 1631 رای
3-آقای عباس اسدی با 1586 رای
4-آقای محمد فاتحی با 1563 رای
5-خانم سمیه هوشیاری با 1472 رای
6-آقای قاسم جهاندیده با 1203 رای
7-آقای علی بذرافکن با 1203 رای
8-آقای حمیدرضا کشاورز با 1154 رای
9-آقای اباذر جهانی داریونی دارای 988 رای
10-آقای حسین زارع دارای969 رای
11-خانم سمیه شکوهی دارای 968 رای
12-خانم زهرا بهمن زاده کاظم آبادی دارای 895 رای
13-آقای بهرام هوشیار داریونی دارای 745 رای
14-خانم زهرا رزمجویی دارای 336 رای
15-خانم سهیلا کشوری داریونی دارای 288 رای

متن نامه فرمانداری شیراز درباره نتایج انتخابات شورای شهر داریون را  اینجا بخوانید.