روح الله قربانی| حوالی ساعت 15 روز گذشته خودرو پژو پارس که در جاده داریون به سمت شیراز در حرکت بود از جاده منحرف شد. بر اساس این گزارش خودرو پژو پارس دارای سه سرنشین بود که خوشببختانه تلفات جانی در بر نداشته است.

روح الله قربانی|

حوالی ساعت 15 روز گذشته خودرو پژو پارس که در جاده داریون به سمت شیراز در حرکت بود از جاده منحرف شد.

pars

بر اساس این گزارش خودرو پژو پارس دارای سه سرنشین بود که خوشببختانه تلفات جانی در بر نداشته است.