غزل بذرافکن-عکاس نوجوان- دو تصویر زیر را برای داریون نما ارسال کرده است. این عکس ها مربوط به تیرماه سال 96 و از فراز تپه نورالشهداست.  

غزل بذرافکن-عکاس نوجوان- دو تصویر زیر را برای داریون نما ارسال کرده است.

این عکس ها مربوط به تیرماه سال 96 و از فراز تپه نورالشهداست.

photo_2017-07-17_23-18-43 photo_2017-07-17_23-17-51