کتاب “نظام حقوق حاکم بر شورای اسلامی شهر ها، باید ها و نباید ها” با همکاری دکتر پرویز کهندل و مهندس علیرضا بیات پور تالیف و منتشر شد. به گزارش داریون نما دکتر کهندل که به عنوان یک داریونی موفق چند سال است ریاست امور شوراهای استانداری فارس را بر عهده دارد درباره این کتاب […]

کتاب “نظام حقوق حاکم بر شورای اسلامی شهر ها، باید ها و نباید ها” با همکاری دکتر پرویز کهندل و مهندس علیرضا بیات پور تالیف و منتشر شد.

kohandelp

به گزارش داریون نما دکتر کهندل که به عنوان یک داریونی موفق چند سال است ریاست امور شوراهای استانداری فارس را بر عهده دارد درباره این کتاب به داریون نما گفت:” درحوزه امورحقوقی شوراهای شهرها خلاء یک کتاب آموزشی تخصصی احساس می شد لذا برآن شدیم که کتاب حاضر را تحت عنوان نظام  حقوقی حاکم برشورای اسلامی شهرها در 9 فصل تهیه کنیم.”

 وی افزود: این کتاب می تواند برای  فرمانداران، بخشداران، شهرداران ،اعضای شورای شهرها، دانشجویان حقوق ممفید و مثمر ثمر باشد.

برای آشنایی بیشتر با پرویز کهندل اینجا را هم بخوانید